პოპულარული


42.00 

2015

საწნახელი

 

63.00 

როიალ ხვანჭკარა


36.40 

როიალ ხვანჭკარა


51.80 

2012

მილდიანი

 
 

33.20 

2015

ლოლაძის ღვინო

 

49.80 

2015

ვასაძის მარანი

 

41.60 

2014

შუმი


35.00 

2015

ვინე პონტო

 

ახალი დამატებული


35.00 

2017

დანიელი

 

32.20 

2016

შატო ნეკრესი

 

26.60 

2017

დანიელი


39.90 

2016

ჩიჩე

 
 

44.85 

2016

ჩიჩე

 

17.80 

2016

იუმი


29.75 

2017

იუმი


48.80 

2017

ღვარძელაშვილის მარანი