შატო მუხრანი


123.90 

2009

წითელი მშრალი

შატო მუხრანი


123.90 

2012

ჩალისფერი მშრალი

შატო მუხრანი


66.10 

2007

წითელი მშრალი

შატო მუხრანი


264.35 

2012

წითელი მშრალი

შატო მუხრანი

სააქციო თამადა - ქვევრის წითელი მშრალი 2014 დანაზოგი 8%
76.65 
70.20 

2014

წითელი მშრალი

თამადა

 
სააქციო შატო მუხრანი - ქვევრი თეთრი 2016 დანაზოგი 15%
76.35 
64.90 

2016

თეთრი მშრალი

შატო მუხრანი

 
 
 

41.15 

2015

წითელი მშრალი

შატო მუხრანი

 

26.25 

2018

თეთრი მშრალი

შატო მუხრანი


34.15 

2017

წითელი მშრალი

შატო მუხრანი


100.05 

2016

თეთრი მშრალი

შატო მუხრანი

 

100.05 

2016

თეთრი მშრალი

შატო მუხრანი

 

100.05 

2015

თეთრი მშრალი

შატო მუხრანი


33.80 

2017

წითელი მშრალი

შატო მუხრანი

 

39.45 

2013

თეთრი ტკბილი

შატო მუხრანი


48.30 

2018

წითელი მშრალი

შატო მუხრანი

 

27.25 

2019

თეთრი მშრალი

შატო მუხრანი

შატო მუხრანი-თავკვერი როზე 2018 დანაზოგი 15%
31.90 
27.10 

2018

როზე მშრალი

შატო მუხრანი


35.60 

2016

წითელი მშრალი

შატო მუხრანი

 

119.30 

2014

წითელი მშრალი

GWS


119.30 

2014

თეთრი მშრალი

GWS

 

119.30 

2014

წითელი მშრალი

GWS

 

26.25 

2017

თეთრი მშრალი

შატო მუხრანი


82.60 

2017

წითელი მშრალი

შატო მუხრანი

 
 

24.35 

2018

თეთრი მშრალი

შატო მუხრანი


75.30 

2016

თეთრი მშრალი

შატო მუხრანი

 

95.90 

2015

წითელი მშრალი

შატო მუხრანი

 

37.75 

2018

თეთრი მშრალი

შატო მუხრანი


31.90 

2018

როზე მშრალი

შატო მუხრანი


52.05 

2014

თეთრი მშრალი

თამადა

 

35.90 

2015

თეთრი მშრალი

შატო მუხრანი


61.25 

2014

წითელი მშრალი

თამადა

 

56.40 

 

როზე შემაგრებული ტკბილი

შატო მუხრანი

 

52.40 

2014

წითელი ნახევრად ტკბილი

შატო მუხრანი