შატო მუხრანი


264.35 

2012

წითელი მშრალი

შატო მუხრანი


123.90 

2009

წითელი მშრალი

შატო მუხრანი


123.90 

2012

ჩალისფერი მშრალი

შატო მუხრანი


119.30 

2014

წითელი მშრალი

GWS


119.30 

2014

თეთრი მშრალი

GWS

 

119.30 

2014

წითელი მშრალი

GWS

 

100.05 

2016

თეთრი მშრალი

შატო მუხრანი

 

100.05 

2016

თეთრი მშრალი

შატო მუხრანი

 

100.05 

2015

თეთრი მშრალი

შატო მუხრანი


95.90 

2015

წითელი მშრალი

შატო მუხრანი

 

82.60 

2017

წითელი მშრალი

შატო მუხრანი

 
 

75.30 

2016

თეთრი მშრალი

შატო მუხრანი