ჩინი


61.60 

2018

წითელი ნახევრად ტკბილი

ჩინი


58.80 

2018

წითელი მშრალი

ჩინი


124.60 

2018

წითელი ნახევრად ტკბილი

ჩინი