მიწოდების წესები

გადახდის მეთოდები:
პროდუქციის საფასურის გადახდა შესაძლებელია ვიზა და მასტერქარდის პლასტიკური ბარათებით, ასევე საბანკო გადარიცხვის მეშვეობით, თქვენი სურვილის მიხედვით.


მიწოდების ვადები:
პროდუქტის მიწოდება თბილისის შემთხვევაში ხდება იმავე სამუშაო დღეს ორი საათის განმავლობაში, თუ შეკვეთა განხორციელებულია 21:00 საათამდე და მეორე სამუშაო დღეს, თუ შეკვეთა ხდება 21:00 საათის შემდეგ.
საქართველოს სხვა ქალაქების და რეგიონების, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში მიწოდება ხდება ჩვენი პარტნიორი საფოსტო კურიერების მიერ და მიწოდების ვადა შეიძლება შეადგენდეს რამდენიმე სამუშაო დღეს.
იმ შემთხვევაში, თუ შეკვეთაში ერთი სახეობის პროდუქციის რაოდენობა აღემატება 6 ერთეულს, მიტანის ვადა შეიძლება აღემატებოდეს ზემოთ მითითებულს, ვინაიდან საწყობში შესაბამისი რაოდენობის პროდუქციის არარსებობის შემთხვევაში საჭიროა დამატებითი დრო მწარმოებლისგან პროდუქტის მისაღებად. საქართველოს ფარგლებს გარეთ შეკვეთის მინიმალური ოდენობა არის 6 ბოთლი.


მიწოდების საფასური:
ადგილზე მიტანის ტარიფი თბილისის ნებისმიერ უბანში შეადგენს ფიქსირებულ 5 ლარს. საქართველოს სხვა ქალაქების და რეგიონების, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში მიწოდების საფასური დაიანგარიშება ინდივიდუალურად, ტვირთის წონის და მანძილის მიხედვით.