გიუაანი


18.10 

2019

თეთრი მშრალი

გიუაანი


26.60 

2018

თეთრი ნახევრად ტკბილი

გიუაანი


26.60 

2019

წითელი მშრალი

გიუაანი


18.20 

2019

წითელი ნახევრად ტკბილი

გიუაანი


42.00 

2019

წითელი მშრალი

გიუაანი


36.40 

2019

თეთრი მშრალი

გიუაანი

 

16.80 

2019

როზე მშრალი

გიუაანი


16.80 

2019

როზე მშრალი

გიუაანი


56.00 

2018

წითელი ნახევრად ტკბილი

გიუაანი


39.20 

2018

წითელი მშრალი

გიუაანი

 
 

22.40 

2018

თეთრი მშრალი

გიუაანი


35.00 

2018

თეთრი მშრალი

გიუაანი