ჯაფარა

ჯაფარა-საფერავი 2018 დანაზოგი 28%
41.50 
29.90 

2018

წითელი მშრალი

ჯაფარა

 

38.20 

2018

წითელი მშრალი

ჯაფარა

 

43.20 

2018

წითელი მშრალი

ჯაფარა