ლიონიძის ზვარი


61.55 

2019

როზე ნახევრად მშრალი

ლიონიძის ზვარი


121.75 

2018

წითელი ნახევრად ტკბილი

ლიონიძის ზვარი


18.15 

2018

წითელი მშრალი

ლიონიძის ზვარი


13.95 

2018

თეთრი მშრალი

ლიონიძის ზვარი

 

13.95 

2018

თეთრი მშრალი

ლიონიძის ზვარი


23.75 

2018

წითელი ნახევრად ტკბილი

ლიონიძის ზვარი


41.95 

 

წითელი ნახევრად ტკბილი

ლიონიძის ზვარი


41.95 

2018

თეთრი ნახევრად ტკბილი

ლიონიძის ზვარი


26.55 

 

წითელი ნახევრად ტკბილი

ლიონიძის ზვარი