მტევინო


28.65 

2019

წითელი მშრალი

მტევინო


46.45 

2019

წითელი მშრალი

მტევინო


67.10 

2019

წითელი მშრალი

მტევინო

 

48.75 

2019

თეთრი მშრალი

მტევინო

 

48.75 

2019

თეთრი მშრალი

მტევინო

 

28.60 

2019

წითელი ნახევრად ტკბილი

მტევინო


13.75 

2019

თეთრი მშრალი

მტევინო