ორი მარანი


41.50 

2018

როზე მშრალი

ორი მარანი

 
 
 

58.10 

2019

თეთრი მშრალი

ორი მარანი

 
 

66.40 

2018

თეთრი მშრალი

ორი მარანი

 
 
 

49.80 

2017

როზე მშრალი

ორი მარანი