ფერაძის მეღვინეობა


44.60 

2019

წითელი მშრალი

ფერაძის მეღვინეობა


41.50 

2019

თეთრი მშრალი

ფერაძის მეღვინეობა

 
 

41.30 

2019

თეთრი მშრალი

ფერაძის მეღვინეობა


46.30 

2018

თეთრი მშრალი

ფერაძის მეღვინეობა

 
 
 

46.30 

2019

როზე მშრალი

ფერაძის მეღვინეობა


46.30 

2019

თეთრი მშრალი

ფერაძის მეღვინეობა


41.30 

2019

თეთრი მშრალი

ფერაძის მეღვინეობა

 


52.90 

2018

თეთრი მშრალი

ფერაძის მეღვინეობა

 
 
 

44.65 

2018

თეთრი მშრალი

ფერაძის მეღვინეობა

 
 

41.30 

2018

თეთრი მშრალი

ფერაძის მეღვინეობა

 

49.80 

2017

წითელი მშრალი

ფერაძის მეღვინეობა

 

41.30 

2018

თეთრი მშრალი

ფერაძის მეღვინეობა