კონფიდენციალურობის პოლიტიკა


ბოლო განახლება: 05.01.2017


ეს პოლიტიკა განმარტავს, თუ როგორ იყენებს შპს „ქართული ღვინის კოოპერაცია“, როგორც 8000 მოსავალი (http://www.8000vintages.ge), თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ გვაწვდით ჩვენი სერვისებით სარგებლობის დროს.


გამოყენების პირობები:
8000vintages.ge წარმოადგენს შპს “ქართული ღვინის კოოპერაციის“ ინტელექტუალურ საკუთრებას.
ამ საიტზე შეკვეთის მომსახურების მიღებით თქვენ ადასტურებთ, რომ ხართ სრულწლოვანი პირი.
ნებართვის გარეშე დაუშვებელია საიტზე განთავსებული ტექსტური თუ ვიზუალური მასალების გადმოწერა და გამოყენება პირადი თუ სხვა მიზნებით, განსაკუთრებით კომერციულ საქმიანობაში.


პრივატულობა:
ჩვენ პატივს ვცემთ თქვენს პირადულობას. ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელიც საიტზე შეგყავთ, გამოიყენება მხოლოდ ჩვენ მიერ და არ გაიცემა მესამე მხარეზე. ინფორმაციის გაცემა შეიძლება მოხდეს მხოლოდ კანონით გათვალისწინებული შემთხვევის დროს.


უსაფრთხოება:
ჩვენ არ მიგვიწვდება ხელი თქვენს საბანკო ანგარიშზე, საბანკო ოპერაციები ხორციელდება დაცულ სერვერზე TBC ბანკის მხარდაჭერით.


ცვლილებები წესებში:
ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ შევცვალოთ აღნიშნული წესები საჭიროებისამებრ, შესაბამისად, გთხოვთ, გადაამოწმოთ იგი პერიოდულად. ნებისმიერი ცვლილება და განმარტება ძალაში შედის მისი ვებ-გვერდზე განთავსების მომენტიდან. ბოლო განახლების თარიღი მითითებულია დოკუმენტის დასაწყისში.