ქვე შენი ჭირიმე


49.80 

2019

როზე ნახევრად ტკბილი

ქვე შენი ჭირიმე


66.40 

2019

წითელი ნახევრად ტკბილი

ქვე შენი ჭირიმე

 

41.50 

2019

თეთრი მშრალი

ქვე შენი ჭირიმე


49.80 

2019

წითელი მშრალი

ქვე შენი ჭირიმე