შუხმან ვაინს ჯორჯია

სააქციო შუხმან ვაინს ჯორჯია - მწვანე 2018 დანაზოგი 10%
16.80 
15.15 

2018

თეთრი მშრალი 

შუხმან ვაინს ჯორჯია


14.00 

2016

წითელი მშრალი

შუხმან ვაინს ჯორჯია


13.30 

2018

წითელი მშრალი

შუხმან ვაინს ჯორჯია


21.00 

2018

თეთრი ნახევრად ტკბილი

შუხმან ვაინს ჯორჯია