შათირი


61.45 

2019

წითელი მშრალი

შათირი

 

33.20 

2019

წითელი მშრალი

შათირი

 
 

82.00 

2018

წითელი ნახევრად მშრალი

შათირი

 

69.00 

2018

წითელი მშრალი

შათირი