გიორგი სოლომნიშვილის მეღვინეობა


25.20 

2019

წითელი მშრალი

სოლომნიშვილის მეღვინეობა

 

42.00 

2017

წითელი მშრალი

სოლომნიშვილის მეღვინეობა

 

49.00 

2017

წითელი მშრალი

სოლომნიშვილის მეღვინეობა

 

49.00 

2017

წითელი მშრალი

სოლომნიშვილის მეღვინეობა

 

30.80 

2017

წითელი მშრალი

სოლომნიშვილის მეღვინეობა

 

154.00 

2010

წითელი მშრალი

სოლომნიშვილის მეღვინეობა

 
 

298.00 

2009

წითელი მშრალი

გელასი


210.00 

2008

წითელი მშრალი

სოლომნიშვილის მეღვინეობა

 
 

91.00 

2009

თეთრი შემაგრებული

სოლომნიშვილის მეღვინეობა


49.00