ჭოტიაშვილის საოჯახო ვენახები


42.00 

2019

წითელი მშრალი

ჭოტიაშვილის ვენახები

 

42.00 

2018

წითელი მშრალი

ჭოტიაშვილის ვენახები

 
 

42.00 

2017

თეთრი მშრალი

ჭოტიაშვილის ვენახები

 

36.40 

2016

წითელი მშრალი

ჭოტიაშვილის ვენახები

 

49.00 

2018

ხიხვი

თეთრი ნახევრად მშრალი

ჭოტიაშვილის ვენახები

 
 

42.00 

2017

თავკვერი შირაზი

წითელი მშრალი

ჭოტიაშვილის ვენახები

 

42.00 

2016

თეთრი მშრალი

ჭოტიაშვილის ვენახები

 

49.00 

2014

თეთრი მშრალი

ჭოტიაშვილის ვენახები

 

42.00 

2017

წითელი მშრალი

ჭოტიაშვილის ვენახები

 

42.00 

2017

როზე მშრალი

ჭოტიაშვილის ვენახები

 

42.00 

2017

წითელი მშრალი

ჭოტიაშვილის ვენახები

 

42.00 

2016

თეთრი მშრალი

ჭოტიაშვილის ვენახები