თელავის ღვინის მარანი


23.10 

2019

წითელი ნახევრად ტკბილი

თელავის ღვინის მარანი


41.85 

2013

თეთრი ტკბილი

თელავის ღვინის მარანი


54.60 

2016

თეთრი მშრალი

თელავის ღვინის მარანი

 

49.00 

2017

თეთრი მშრალი

თელავის ღვინის მარანი

 

19.50 

2017

წითელი ნახევრად ტკბილი

თელავის ღვინის მარანი


22.85 

2017

წითელი მშრალი

თელავის ღვინის მარანი

 

37.80 

2017

წითელი მშრალი

თელავის ღვინის მარანი


20.30 

2016

თეთრი მშრალი

თელავის ღვინის მარანი


11.90 

2017

თეთრი მშრალი

თელავის ღვინის მარანი


37.80 

2016

წითელი მშრალი

კონდოლი


37.80 

2016

წითელი მშრალი

თელავის ღვინის მარანი


51.55 

2016

თეთრი მშრალი

თელავის ღვინის მარანი