უწყინარი


33.20 

2018

თეთრი მშრალი

უწყინარი

 

49.80 

2018

თეთრი მშრალი

უწყინარი

 

49.80 

2018

თეთრი მშრალი

უწყინარი

 

44.85 

2018

თეთრი მშრალი

უწყინარი

 
 

33.20 

2017

წითელი მშრალი

უწყინარი